Hegemonija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hegemonija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Hegemonija predstavlja prevlast jedne nacije, države, društva, stranke ili grupe nad drugima.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam hegemonija dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u medijima. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam hegemonija potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči hegemon, što znači vođa. Hegemonija je pojam koji se koristi da označi prevlast, vođstvo, vrhovno zapovedništvo, odnosno nadmoćnost određene jače klase prema drugim klasama.

Po definiciji, hegemonija predstavlja politički, kulturni ili ekonomski uticaj ili nadmoć jedne nacije, društva, države, stranke ili grupe nad drugima.

Prethodnih godina hegemonija je bila prisutna zahvaljujući upotrebi sile kada su određene države osvajale druge ili im na neki drugi način nametali svoju volju i vlast. Danas su retki primeri hegemonije sa primenom sile, već ona podrazumeva snažan kulturni, ekonomski i društveni uticaj mehanizma globalizacije.

U odnosu na onog koji sprovodi hegemoniju, ostale osobe su veoma ograničene da u delo sprovedu svoje ideje ili interese, pa čak i u situacijama kada za to postoje pravne mogućnosti.

Share.