Abdikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Abdikacija, šta je to zapravo? Šta znači pojam abdikacija, a šta znači abdicirati?

Abdikacija je pojam koji označava odricanje od prestola ili nekog visokog položaja.

Sa pojmom abdikacija susrećemo se još u osnovnoj školi na časovima istorije, te verujem da je velika većina dobro upoznata sa značenjem ove reči. Za one koji nisu, sledi kratko objašnjenje.

Etimologija nas upućuje da je sam termin abdikacija potkao iz latinskog jezika, preciznije od reči abdicatio, što znači odricanje, odstup, ostavka. Po definiciji, abdikacija je pojam koji označava podnošenje ostavke na položaj državnog vođe.

Obično se koristi da označi odricanje od prestola ili nekog velikog položaja, ali može se koristi i da označi odricanje od nekog prava ili uverenja.

Ovaj pojam se koristi još od davnina i to kako bi označio podnošenje ostavke okrunjenih glava poput careva i kraljeva.

Vremenom on počinje da se upotrebljava i po pitanju osoba koje se nalaze na položaju predsednika, a danas postoji bezbroj situacija u kojima ga možemo koristiti. Primera radi, davanje ostavke na položaj direktora u firmi se može takođe nazvati abdikacijom.

Abdicirati znači odreći se nečega u korist nekog drugog lica.

Treba istaći da su kroz istoriju postojale abdikacije čiji su motivi bili različiti, ali većina njih je nastala zbog političkih previranja. U Osmanskom Carstvu abdiciranje je bilo potpuno uobičajeno, jer na taj način sultan je mogao da jamči ostanak svoje loze na vlasti, abdicirajući u korist sinova.

Neki od poznatih abdiciranja su:

  • Abdiciranje sultana Murata II koji je čak dva puta abdicirao u koristi svoga sina Mehmeda II – 1444-te i 1451-e godine.
  • Abdiciranje kralja Francuske, Luja XIX koji je uspeo da abdicira samo 20 minuta nakon što je proglašen kraljem.
  • Miloš Obrenović je abdicirao 1-og juna 1839-e godine u korist svoga obolelog sina Milana.
Share.