Gerijatrija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je gerijatrija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Gerijatrija je grana medicine koja se bavi promovisanjem zdravlja, prevencijom i lečenjem oboljenja starijih lica.

Pojam gerijatrija je uglavnom prisutan u medicini i srodnim naučnim disciplinama, dok su šanse da čujete ovu reč u svakodnevnoj komunikaciji veoma male. Ipak u slučaju da ste čuli za ovaj pojam i zanima Vas njegovo značenje, sledi objašnjenje.

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da je sam termin gerijatrija potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči γέρων (gero), što znači stari i reči ιατρέιν (jatrein) u značenju lečiti. Po definiciji, gerijatrija predstavlja granu medicine koja se bavi promovisanjem zdravlja, prevencijom i lečenjem oboljenja starih lica.

Pored toga, ona proučava i socijalne, ekonomske, kultrune, bioangropološke i demografske dimenzije. Poznato je da su stariji ljudi ranjiviji i podložniji dobijanju različitih oboljenja u odnosu na mlade ljude, zbog čega je gerijatrija izuzetno značajna za kvalitet njihovog života.

Pojam gerijatrija treba razlikokvati od pojma gerontologija, koji se koristi da označi granu medicine koja proučava sam proces staranja.

Bitno je istaći da u Srbiji postoji Gerijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva i Klinika za gerijatriju KBC u Zvezdari.

Share.