Abrazija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Abrazija, šta je to zapravo? Šta znači pojam abrazija, a šta znači abrazivno?

Abrazija predstavlja geomorfološki proces koji se odvija na obalama mora i jezera, a nastaje pod uticajem morskih struja i talasa.

Iako pojam abrazija najveću primenu ima u geologiji, prisutan je i u mnogim drugim naučnim disciplinama, a sve je češći i u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega ne bi bilo loše da se upoznate sa njegovim značenjem.

Etimologija nas upućuje da je sam termin abrazija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči abrasio, što znači struganje. Abrazija je pojam koji se u geologiji koristi da označi destruktivno delovanje morskih i jezerskih valova, kojima se potapa i oštećuje obala.

Po definiciji, abrazija je geomorfološki proces koji se odvija na obalama mora i jezera, u svim klimatskim zonama na planeti, a sastoji se od destruktivnog delovanja morskih talasa i struja.

Zahvaljujući delovanju abrazije nastaju strmi delovi obala poznatiji kao klifovi. Da li će doći do nastanka klfa na obali ili će ona biti potpuno uništena zavisi od reljefa i sastava stena, odnosno od njihove otpornosti.

Na strmim obalama usled abrazije nastaju erozivni oblici reljefa, a na niskim akumalativni.

Ovaj pojam se u svakodnevnoj komunikacij često koristi i da označi sastrugavanje, odnosno čišćenje neke površine struganjem, grebanjem ili nagrizanjem od strane neke kiseline.

Kada kažemo da nam je potrebno abrazivno čišćenje, to znači da nam je potrebno uklanjanje površinskog sloja struganjem, trljanjem ili grebanjem.

U mehanici, abrazija se definiše kao oštećenje neke površine koje je nastalo usled trenja.

U medicini, abrazija predstavlja ogrebotinu, odnosno ranicu nastalu na koži ili sluznici i to na takav način da joj je površinski sloj skinut ribanjem ili grebanjem.

Share.

Leave A Reply