Panteizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Panteizam, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Filozofsko – religijsko učenje prema kojem je Bog sve i svako i svako je sve i Bog.

Iako se pojam panteizam na nasim prostorima retko spominje, jos ređe upotrebljava nije na odmet da znate njegovo značenje.

Etimologija nas upućuje da je sam termin panteizam potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči πᾶς, što znači svaki i reči θεός, što znači Bog. Po definiciji, panteizam predstavlja filozofsko – religijsko učenje koje poistovećuje Boga sa prirodom i istu razmatra kao očitovanje božanstva.

Drugim rečima, prema ovom učenju Bog i priroda su jedno te isto. Najpoznatiji sistem koji funkcioniše po ovom principu u filozofiji je Spinozin.

Pristalica panteizma naziva se pantelista. Najpoznatiji panteisti su i Plotin, Đordano Bruno i Heraklit.

Panteizam je religijsko-filozofsko učenje koje poistovjećuje Boga s prirodom i prirodu razmatra kao očitovanje božanstva.

U odnosu na druga verovanja i religije uopšte, može se reći da je panteizam najsličniji politeizmu, odnosno verovanju u više Bogova. Razlika između ove dve vere se ogleda u tome što po panteizmu Bog je sve. Dakle, i livada je Bog, i kamen je Bog, i nebo, i sunce, i ja, i vi što čitate ove redove.

Treba napomenuti da panteizam nema nikakve veze za hrišćanstvom, odnosno sa učenjem koje propoveda biblija.

Share.