Stereotipija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je stereotipija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Stereotipija predstavlja poremećaj psihomotornih funkcija koji se manifestuje konstantnim i uporednim ponavljanjem istih akcija, govora, gesta ili položaja tela.

Ako znate šta znači pojam stereotipija, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Stereotipija predstavlja pojam koji se pre svega koristi u medicini i njoj srodnim naučnim disciplinama. Po definiciji, stereotipija predstavlja poremećaj psihomotornih funkcija koji se manifestuje konstantnim i uporednim ponavljanjem istih akcija, govora, gesta ili položaja tela.

Drugim rečima, reč je o neprekidnim, ponavljajućim, ritualnim i potpuno besmislenim načinom kretanja ili stavu koji je tipičan za osobe koje poseduju određenu mentalnu retardaciju. Stereotipiju mogu činiti jednostavni pokreti poput blagog drhtanja tela ili složeni poput klackanja u mestu, ukrštanja nogu i sl.

Treba istaći da ovaj pojam svoju primenu ima i u štamparskoj industriji, gde stereotipija podrazumeva proces razmnožavanja formata štampe za visoko štampanje. Ovakav vid štampe razvijen je u 18-om veku i podrazumevao je štampanje posebnih matrica.

Na kraju kako ne bi došlo do zabune napravićemo razliku između navedenog pojma i termina stereotip. I dok stereotipija predstavlja jedan od poremećaja psihomotornih funkcija, stereotip je pojam koji se koristi da označi šematski, uprošćen i teško promenljiv odnos prema nečemu ili nekome.

Share.