Estravagantno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Estravagantno

Šta znači estravagantno?

Estravagantno je pridev kojim se opisuje nešto neobično što odstupa od uobičajenog.

Estravagantno je reč koja se sve više koristi u savremenom doba pretežno u modi, ali i u drugim sferama. Ako slučajno ne znate šta ova reč znači sledi kratko objašnjenje.

Etimološki posmatrano pridev estravagantno potiče iz latinskog jezika, tačnije od reči extra i reči vagans koja ima značenje lutajući. Ako kažemo da je nešto estravagantno mi hoćemo da kažemo da je to veoma neobično i odstupa iz dotadašnjih okvira. Estravagantan je onaj koji poseduje nešto što drugi nemaju i time se posebno ističe iz okoline.

Često ovaj pojam poistovećuje se sa osobama koje su nastrane, preterane, veoma čudne, lude i budalaste. Primera radi rećićemo da se neko oblači estravagantno ako se pojavi onako obučen kako ne priliči njegovom doba i datoj situaciji. Primer za to bi bio bankarska radnica koja dolazi na posao obučena u kupaći kostim ili konobarica koja na posao dolazi u venčanici.

Share.