Egzemplar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Egzemplar

Šta je to egzemplar?

Jedan primerak u određenoj zbirci ili ti uzorak naziva se egzemplar.

Male su šanse da ćete negde čuti za reč egzemplar koji se retko upotrebljava na našim prostorima. Uglavnom u stručnoj literature možete se susresti sa ovim pojmom dok u svakodnevnoj komunikaciji šanse za to su minimalne. Ako vas je zanimalo šta egzemplar znači sledi objašnjenje.

Etimološki posmatrano egzemplar je reč latinskog porekla nastala od reči exemplar u značenju primerak, uzorak. Egzemplar označava jedan primerak u nekoj zbirci, a najčešće se koristi u značenju jedan jedini primerak. Takođe može se upotrebljavati i u značenju pojedinačni otisak knjiga ili pak bakroreza.

Mnogo češće ćete se susresti sa pojmom egzemplaran koji predstavlja pridev izveden od ove imenice. Shodno prethodnom tekstu egzemplaran  znači primeran, uzoran, odnosno onaj koji treba da posluži drugima za primer.

Share.