Enkaustika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Enkaustika

Šta je to enkaustika?

Stara tehnika slikanja naziva se enkaustika.  

Etimologija kaže da izraz enkaustika vodi poreklo od grčke reči en- i kaío koje se prevode kao palim, sagorim, dok se enkaustika određuje kao tehnika slikanja starih Grka koja je bila specifična po tome što su se voštane boje putem zagrevanja prenosile na osnovu slike, obično na drvo.

Po navedenom opisu nagoveštava i podseća na tehniku slikanja uljanim bojama, no ipak se bitno razlikuju po tome što boje nisu sastavljane od ulja niti se mešaju lanenim uljem ili terpentinom, i ne polažu se na platnenu podlogu četkicom, nego se, vezane voskom, postavljaju metalnim štapićem na drvenu podlogu, na mramornu ili belu pločicu.

Enkaustika se još uvek nije razjasnila u potpunosti, odnosono detalji ove teknike slikanja su zaboravljeni, pa se i zapisi o njoj koji su pronađeni smatraju ograničenim, te se dalje samo nagađa kakav je u celosti mogao biti taj postupak slikanja.

Pretpostavlja se da je umetnik nakon slikanja ohlađeni vosak (voštane boje) ponovo zagrevao pomoću usijanog gvožđa. Ovo je vrlo neobična tehnika koja je bila popularna i u donjem Egiptu. Tu se se enkaustikom postavljali portreti pokojnika na spomenike jer su te boje bile veoma otporne, skoro neuništive. Jedna od takvih slika stara je preko 1800 godina.

Takođe ovu tehniku slikanja koristio je i poznati meksički umetnik Diego Rivera (suprug ne manje čuvene umetnice Fride Kalo).

Share.