Estivacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Estivacija

Šta je to estivacija?

„Letnji san“ drugi je naziv za estivaciju.

Etimologija kaže da izraz estivacija potiče od latinske reči aestivation koja se u botanici prevodi kao doba pupljenja, odnosno položaj cvetnih listića pre rascvetavanja.

Ipak ovaj pojam se koristi i za opis određenog stanja kod životinjskog sveta. Naime, tzv. letnji san ili estivacija je stanje u koje padaju neke životinje kako bi se sklonile od žege tokom letnjih suša i vrućina. Najčešće je to slučaj sa pustinjskim životinjama, poput nekih žaba i glodara. Takođe, i neke ribe imaju sličnu praksu, kao što je afrička plućašica koja se ukopava u mulj na dnu isušene reke gde ostaje sve dok se korito ponovo ne napuni vodom. Po iskopinama i nalazima velika je verovatnoća da su i neke vrste dinosaurusa (lesotosaurus) padali u letnji san. Na to ukazuju pronađani fosilni ostaci dva lesotosaurusa koji su pribijeni jedan uz drugog pretpostavlja se dok su bili u svom podzemnom zaklonu.

U ovom kontekstu estivacija se može odrediti i kao pojava suprotna hibernaciji (zimski san), tačnije pojava kada su sve telesne funkcije znatno smanjene za vreme dugotrajnih letnjih žega.

S obzirom da je hibernacija stanje kada životinje pre zime skupljaju hranu i skladište je u skrovišta, poput veverice, medveda i drugih, ne čudi što se kaže da je ekvivalent hibernacije tokom leta upravo estivacija (letnji san).

Share.