Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Dogmatika

Značenje reči dogmatika Dogmatika proučava određenu dogmu. Etimologija nas uvek vraća korenu reči i ovoga…

Reči na slovo D
0

Dehidratacija

Značenje reči dehidracija Dehidriran organizam posledica je dehidratacije. Izraz dehidratacija je kovanica od dve reči…

Reči na slovo D
0

Docirati

Šta znači reč docirati Učiti drugog nečemu naziva se dociranje. S obzirom da je u…

Reči na slovo D
0

Dublet

Značenje reči dublet Dva ista primerka nečega naziva se dublet. Kao i mnoge pozajmljenice i…

Reči na slovo D
0

Distopija

Značenje reči distopija Antitteza utopije naziva se distopija. Izraz distopija potiče od grčke reči topos…

Reči na slovo D
0

Dijametralno

Šta znači reč dijametralno Za oprečne stavove kaže se dijametralno suprotni. Svakome je poznata situacija…

Reči na slovo D
2

Delikvent

Značenje reči delikvent Osoba koja se delikventno ponaša naziva se delikvent. Svako se susreo sa…

Reči na slovo D
0

Demarš

U novinama smo mogli da pročitamo kako će Atina uložiti demarš vladi Turske “zbog toga…

1 13 14 15 16 17 18