Dunster

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dunster

Neretko se može čuti kod ljudi kada žele da se izraze rečima koja nisu toliko ni primitivna a opet ni preterano fina, te hoće nekoga malo da isprovociraju kažu mu “dunsteru jedan”.

Izraz dunster potiče od nemačke reči dunst koja u bukvalnom prevodu znači nejasna, maglovita ideja o nečemu ili čak izmaglica. U našem jeziku se koristi u značenju kao što je nemati pojma biti neznalica ili nemati nikakvog znanja.

Na primer, ako se kaže “i najvećem dunsteru je jasno da takav projekat ne može da se sprovede, ako ništa drugo a ono zbog nelogičnosti”, klasična je i najčešća upotreba ovog pojma.

Takođe, ako neko misli da će povećanjem zaduženosti zemlje privući strane investitore, može se reći da je i on dunster, jer će se tako samo još više oboriti cena svega što je na prodaji u datoj zemlji.

Može se zaključiti da se ovaj pojam upotrebljava samo kad hoćete nekoga da uvredite ili blaže rečeno da mu stavite do znanja da je tolika neznalica o datoj temi da više ne bi trebalo da priča o istoj.

U suštini ovo nije književan rečnik i zato ćete retko u nekom književnom delu naći ovaj pojam, mada sa današnjim popularizovanjem uličnog žargona ni to ne bi začudilo izdavače.

Share.

Leave A Reply