Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
0

Difuzija predstavlja širenje razlivanje, rasprostiranje. Difuzija predstavlja spontani prenos materije iz zone više u zonu…

Reči na slovo D
0

Deflacija je reč koja je nastala od engleske reči I označava smanjivanje količine papirnog novca…

Reči na slovo D
0

Teško je opisati šta je dasa. Dasa je muškarac , obično zrelih godina, koji ima…

Reči na slovo D
0

Degradacija je reč latinskog porekla, koja je zastupljena u svakodnevnom govoru, i kod nas ona…

Reči na slovo D
0

Reč dualizam vodi poreklo iz latinskog jezika od reči dualis, što znači dvojan, dvostruk. Uopšteno,…

Reči na slovo D
0

Decentralizacija je reč latinskog porekla I označava ukidanje ili slabljenje centralizacije. Predstavlja vrstu organizacije kojom…

Reči na slovo D
0

Dulek je reč turskog porekla i označava biljku u našim krajevima poznatu kao bundevu, dulek,…

Reči na slovo D
0

Diversifikacija je reč engleskog porekla i označav svako proširenje u različitim pravcima. Pojam je posebno…

Reči na slovo D
0

Nema dana da ne prokomentarišemo za nekog da je diletant. Šta uopšte znači ta reč?…

1 15 16 17 18