Docirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Docirati

Šta znači reč docirati

Učiti drugog nečemu naziva se dociranje.

S obzirom da je u današnjem, instant, svetu savetovati, predavati o nečemu, “prosipati” znanje nekome, ono što se najmanje traži i očekuje od sagovornika, tako i docirati o bilo čemu za mnoge je ne samo zamorno, nego i izbegavajuće.

Etimologija nas i ovde navodi na koren pojma docirati upućujući na latinsku reč docere koja znači proučavati, učiti drugoga. Postoji i latinska izreka “docendo discimus” u značenju učeći drugoga i sami učimo.

Figurativno rečeno docirati se upotrebljava kada hoćemo da kažemo da neko govori suviše učeno i nadmeno, kada gnjavi svojim tumačenjima.

Retko se kaže za nekog i da je docilan, odnosno poučljiv, koji lako uči ili shvata. Što naravno ne treba mešati sa pojmom docirati.

U prenesenom značenju, pojam docirati se koristi kao opis osobe koja gnjavi dosadnim savetima. U ovom kontesktu, sa malo i negativnom konotacijom, pomenuti pojam predstavlja mudovanje, deljenje saveta o nečemu bez obzira na stvarnost, sagovornike ili na date okolnosti.

Prema gore navedenom, docirati se upotrebljava i kao sinonim za preterano mudrovanje, koje je nedovoljno razumljivo, jednostavno rečeno loše podučavanje puno nejasnih fraza i izraza.

Najčešće se ovaj izraz koristi u hrvatskom govornom području. Na primer, može se reći: “Volela je docirati, pa je zbog toga bila teška osoba.” ili “Nije lepo docirati druge o stvarima o kojima nemaš pojma.”

Share.

Leave A Reply