Dijametralno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dijametralno

Šta znači reč dijametralno

Za oprečne stavove kaže se dijametralno suprotni.

Svakome je poznata situacija kada se nečije mišljenje suprotstavlja ili je potpuno drugačije sa nekom drugom osobom, pa tako najčešće i dolazi do svađa i neiscrpnih prepirki. Kaže se da bez krajnje suprotnih stavova nema ni dobre debate.

Etimologija navodi da izraz dijametralno potiče od grčke reči diámetros što znači promeriti, izmeriti, ali i prečnički, da nešto pripada prečniku, kriva (ili pravac) koja vezuje dve tačke obima. Često se ovaj pojam upotrebljava i kao prilog kada znači potpuno, sasvim, pa upravo u tom kontekstu i kažemo dijametralno suprotan, odnosno savim, skroz, potpuno suprotan.

Tako dobijamo i izraz dijametralni stavovi ili dijametralno suprotni stavovi, što je često predmet jezičkih, pravopisnih, nedoumica. Međutim, piše se i jedno i drugo, iako reći “dijametralno suprotni stavovi” naginje ka pleonazmu jer dijametralno već znači suprotno, različito, sasvim drugačije. Zato je bolje i pravilnije reći samo “dijametralni stavovi”.

Razne enciklopedije i rečnici različito određuju ovaj pojam. U suštini, kao što smo naveli, dijametralan je onaj koji je suprotan ili krajnje nespojiv, onaj na drugoj, krajnje oprečnoj strani.

Ne moraju samo stavovi biti dijametralno suprotni, to mogu biti i pojmovi kao što su racionalan i iracionalan, zatim političke ideologije poput konzervativističke i liberalističke i niz drugih pojava.

Share.

Leave A Reply