Dublet

0

Dublet

Značenje reči dublet

Dva ista primerka nečega naziva se dublet.

Kao i mnoge pozajmljenice i reč dublet ima višestruko značenje u zavisnosti od konteksta u kojem se upotrebljava. U većini slučajeva asocira na nešto dvostruko, duplo.

Etimologija kaže da izraz dublet potiče od francuske reči doublet koja znači dva primerka iste stvari u nekoj zbirci.

Međutim, pojam dublet ima više značenja. Na primer, dublet je i sinonim za lažni dragi kamen, koji predstavlja dvostruki kamen od kristala.

Dalje, dublet predstvalja i vrstu karanfila čija je glavna boja prevučena uzdužnim prugama druge boje.

Gramatika srpskog jezika koristi pojam dublet kako bi označila reči istog korena, koje su istovetne po značenju a vrlo malo, skoro neprimetno različite po glasovnom sklopu, po zvučnosti. Na primer, čuliti ili ćuliti uši.

U muzikologiji dublet se vezuje za orguljski registar.

U lovu, napraviti dublet znači ubiti dve životinje iz dvocevke, tako što neposredno padaju na zemlju obe, jedna za drugom.

U tekstilnoj “industriji” pod pojmom dublet se podrazumeva muška uska zakopčana jakna koja se nosila u Španiji do sredine 17. veka. Obilikovana je tako da se pripija i uklapa prema obliku čovekove telesne građe (prati liniju tela). Dublet je, u ovom kontekstu, dužine do kukova i najčešće se nosi preko košulje i na grudima je otvoren, neretko, u duboki “V” izrez. Slične jakne, poput dubleta, se nose danas u Indiji.


Share.

Leave A Reply