Browsing: Reči od A do Đ

Reči na slovo A
0

Šta je to animizam? Verovanje da nežive stvari poseduju mentalne proces poput onih koji se…

Reči na slovo A
0

Šta su alasi? Alasi su rečni ribari. Da li ste imali prilike da čujete za…

Reči na slovo B
0

Šta je to bigotizam? Bigotisam predstavlja bogomoljstvo i koristi se za ljude koji se prave…

Reči na slovo D
0

Šta je to disparitet? Najjednostavnije disparitet je nejednakost. Da li ste nekada čuli za pojam…

Reči na slovo R
0

Šta znači rezolutan? Rezolutan znači odlučan, smeo, rešen na određeno delo. Da li ste imali…

Reči na slovo D
0

Šta su to dušmani? Dušmani su zakleti neprijatelji. Pojam dušmani uvek je bio popularan na…

Reči na slovo A
0

Šta je to augmentativ? Agumenativ je imenica koja ima uvećano značenje. Po etimologiji pojam agumenativ…

Reči od A do Đ
0

Šta znači eksplicitno? Eksplicitno znači jasno,nedvosmisleno, objašnjeno. Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi…

Reči na slovo A
0

Šta je to apozicija? Apozicija je zavisni član rečenice koji stoji uz imenicu i znači…

Reči na slovo B
0

Šta znači bokun? Bokun znači komad, tj. zalogaj. Da li ste imali prilike da čujete…

1 51 52 53 54 55 75