Aspekt

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to aspekt?

Aspekt predstavlja izgled, pojavu ili vid nečega.

Pojam aspekt je izuzetno čest u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj zna značenje ove reči. Ipak ako niste sigurni koje je njegovo značenje ili želite da saznate više o samom poreklu reči sledi objašnjenje.

aspekt

Po etimologiji izraz aspekt potiče od latinske reči aspectus koja znači izgled. Aspekt ustvari predstavlja izled, pojavu ili vid nečega. Često se prevodi i kao druga strana nečega.

U prenesenom značenju ovaj izraz se korisi u značenju dobra strana nečega.

U astrologiji aspekt se od izuzetnog značaja i predstavlja položaj planeta gde su jedna okrenuta ka drugoj, i to onakav položaj planeta kakao ih mi posmatramo sa Zemlje.

U lingvistici aspekt se koristi da izrazi gramatičku kategoriju koja izražava glagolsku radnju gde se posebna pažnja poklanja trajanju te radnje.

Share.