A priori

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači a priori?

Saznanje nezavisno od iskustva naziva se a prirori.

To je doslovno latinska reč koja se u takvom svom originalnom obliku zadržala i do danas, te se kao takva koristi da označi nešto što prethodi iskustvu, što je prediskustveno.

Za a priori znanje kaže se da je znanje koje čovek ima ali bez ličnog iskustva. U latinskom govoru to je najčešće fraza koja označava “ono što je ranije, što dolazi pre” iskustva. Dok se za “ono što dolazi posle”, utemeljeno na iskustvu i utvrđenim činjenicama u filozofiji određuje kao a posteriori. U logici je a posteriori iskustvena metoda zaključivanja.

a-priori

Saznanja ili spoznaje koje su zasnovane na hipotezama i teorijama, bez ličnog iskustva sa istima zovu se a priorirne spoznaje. To su snažne i opštepoznate stvari, spoznaje kao elementi ljudske svesti, kojima subjekt oblikuje podatke koje je dobio preko čula i pretvario ih u spoznaju. U filozofiji se one nazivaju apriorne forme mišljenja.

Dalje filozofija objašnjava pojam a priori navodeći da je apriorizam smer mišljenja koji gradi saznanja nezavisno od iskustva.

Takođe za neku tvrdnju se može reći da je bez potrebnih dokaza, te utemeljena na predrasudama, odnosno preduverenjima. Neko saznanje koje se uzima bez puno provere.

Princip apriornog zaključivanja sličan je deduktivnom dolaženju do “istine”. Tačnije to je spoznaja koja se kreće od uzroka prema posledicama. Unapred zauzet stav bez konkretnih potkrepljujućih činjenica ili dokaza, proizvoljno donešen.

Još jedna definicija kaže da je aprirori atribut koji se koristi za zaključivanje na osnovu pretpostavke koja nije empirijski proverena.

Share.