Aksijalno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači aksijalno?

Aksijalno je pridev koji znači da se određena stvar kreće u smeru ose.

Ako znate šta aksijalno znači svaka Vam čast! Naime ovaj pojam je izuzetno redak, te se veoma retko koristi što je dovelo do toga da mali broj ljudi zna koje je značenje ove reči. Čak i oni koji koriste ovu reč možda ne znaju šta ona zapravo znači.

aksijalno

Pojam aksijalno po etimologiji potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči axis što znači osa, osovina. Akcijalno je pridev koji se koristi da označi osovinske stvari, odnosno one stvari koje se kreću u smeru ose.

Uglavnom se koristi za okretne ležajeve i to da iskaže njihovu osobinu da se okreću u smeru ose.

Share.