Bigotnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to bigotnost?

Bigotnost predstavlja slepo verovanje u religiju.

Pojam bigotnost je veoma redak u svakodnevnoj komunikaciji, te su veoma male šanse da ćete se susresti sa njim. Ipak ako ste negde čuli za njega ili vas zanima koje je njegovo značenje, sledi objašnjenje.

bigotnost

Po etimologiji reč bigotnost potiče iz francuskog jezika i najjednostavnije rečeno predstavlja onog koji slepo veruje. Bigotnost dakle, predstavlja jedan vid verske zatucanosti, odnosno slepo verovanje u religiju.

Često bigotnost se koristi i za one koji se prave da su religiozni, odnosno za sve one licemerne ljude koji kako bi stekli drugačiju sliku o sebi glume pobožnost.

Iako bigotnost podrazumeva slepo verovanje u religiju, ovaj pojam se može koristiti i za licemerne ljude koji se prave da veruju u određena božanstva i stoga je neophodno obratiti pažnju na kontekst rečenice kako bi ste bili sigurni u kom značenju se reč upotrebljava.

Share.