Autocenzura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to autocenzura?

Autocenzura podrazumeva da čitate sopstveni tekst ali tuđim očima, odnosno tada vi postajete svoj spostveni tužilac.

Da li ste čuli za pojam autocenzura? A znate li koje je njegovo značenje?

autocenzura

Najjednostavnije rečeno autocenzura predstavlja samocenzuru umetnika. Dakle, autocenzura podrazumeva da sam autor čita sopstveni tekst, ali tuđim očima. Tada on postaje sopstveni tužilac, te jasnije može videti nedostatke u tekstu ukoliko ih ima.

Autocenzurom sam autor  može biti strožiji od drugih ljudi koji to čitaju, te otkriti neke loše strane svog dela, koje možda drugi ne bi videli.

Autocenzura označava ograničenje slobode objavljivanja i izražavanja koju je sam sebi nametnuo lično autor dela. Možemo je posmatrati kao negativan naboj stvaralačke energije koji na neki način sputava autora.

Bitno je istaći da iako je autocenzura dobra pojava jer omogućava da autor sagleda mane svog dela, dugotrajna primena iste dovodi  do velikih posledica po samo delo te je nepoželjna pojava.

Share.