Amperaža

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to amperaža?

Ameraža predstavlja jačinu električne struje izraženu u amperima.

Ako niste preterani ljubitelj fizike male su šanse da znate šta amperaža znači. Sigurno i sami pretpostavljate da ima neke veze sa električnom energijom, ali da li znate tačno značenje ove reči?

amperaza

Do sada sigurno ste primetili da se telefon priključen na računar putem USB porta puni sporije od onog direktno prikačenog u šteker. A da li znate ko je krivac? Ako ste pomislili da je u pitanju jačina struje – pogodili ste.

Pojam amperaža izveden je od reči amper koja predstavlja jedinicu za merenje jačine električne struje koja je ime dobila po matematičaru i fizičaru A. Amperu. Amperaža predstavlja jačinu električne struje koja je izražena u mernoj jedinici – ameperima.

Amperaža je izuzetno značajna jer poznato je da intezitet električne energije koji protiče kroz naše domaćinstvo utiče na rad svih električnih uređajau njemu. Kako je nemoguće zamisliti svakodnevni život bez korišćenja električne energije, to ovaj pojam sve više dobija na značaju.

Share.