Browsing: Reči od A do Đ

Reči na slovo A
0

Šta je to augmentativ? Agumenativ je imenica koja ima uvećano značenje. Po etimologiji pojam agumenativ…

Reči od A do Đ
0

Šta znači eksplicitno? Eksplicitno znači jasno,nedvosmisleno, objašnjeno. Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi…

Reči na slovo A
0

Šta je to apozicija? Apozicija je zavisni član rečenice koji stoji uz imenicu i znači…

Reči na slovo B
0

Šta znači bokun? Bokun znači komad, tj. zalogaj. Da li ste imali prilike da čujete…

Reči na slovo D
0

Šta je to diskriminacija? Diskriminacija predstavlja pravljenje razlike, odnosno različito postupanje prema pojedincima ili grupama…

Reči na slovo A
0

Šta znači arhaično? Arhaično znači drevno, zastarelo, starinsko. Pojam arhaično potiče iz staro Grčkog jezika,…

Reči na slovo D
0

Šta je to dijafragma? Dijafragma predstavlja mišićnu ili vezivnu ploču koja se nalazi između grudnog…

Reči na slovo B
0

Šta je to banket? Velika gozba koja se obično pravi u nečiju čast naziva se…

Reči na slovo D
0

Šta je to distribucija? Najjednostavnije rečeno distribucija predstavlja raspodelu. Pojam distribucija latinskog je porekla i…

Reči na slovo D
0

Šta je to demarkacija? Utvrđivanje granične linije na osnovu ugovora i postavljanje graničnih zakona naziva…

1 52 53 54 55 56 76