Dubioza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to dubioza?

Nešto što je neizvesno i sumnjivo naziva se dubioza.

Danas sve više, pre svega mladih ljudi koristi izraz dubioza. U slučaju da ste se susreli sa ovim pojmom, a ne znate koje je njegovo značenje, sledi kratko objašnjenje.

dubioza

Prateći etimologiju dolazimo do saznanja da pojam dubioza potiče iz latinskog jezika, tačnije od reči dubiosa koja znači dvoličan. Dubioza se kod nas koristi za nešto što je neizvesno i pre svega sumnjivo.

Kako u svakodnevnom govoru često možete naići na nepravilnu upotrebu ove reči bitno je istaći njeno značenje. Mnogi ovu reč upotrebljavaju u značenju temeljan ili pak u značenju nebuloza što nikako nije ispravno.

Dubioza predstavlja sve ono što je sumnjivo, neizvesno ili nesigurno. Na primer dubiozno potraživanje je ono koje je postalo nesigurno, ali se još uvek smatra naplatitiv (znači iako postoji sumnja da potraživanje neće biti naplaćeno, sa druge postoji i šansa da se ono naplati).

Share.