Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Post-restant

Šta je post-restant? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Posebna vrsta pošiljke koju primalac može podići…

Reči na slovo P
0

Prozodija

Prozodija, šta je to zapravo? Šta označava i kada se koristi ovaj pojam? Lingvistička disciplina…

Reči na slovo P
0

Podrivanje

Šta je podrivanje? Šta znači podrivati zemlju? Podrivanje je termin kojim se opisuju delatnosti koje…

Reči na slovo P
1

Plezir

Šta je plezir? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Plezir je pojam koji označava zadovoljstvo, uživanje,…

Reči na slovo P
0

Pegaz

Šta je pegaz? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma? Krilati konj iz…

Reči na slovo P
0

Ponjava

Šta je ponjava? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Prostirač od raznobrojnih tkanina kućne izrad naziva…

Reči na slovo P
0

Podsticaj

Šta je podsticaj? Koje značenje ima ovaj pojam? Sinonim za reč podsticaj je stimulans ili…

Reči na slovo P
0

Peripetije

Šta su peripetije? Koje značenje ima ovaj pojam? Neočekivana, iznenada promena u nekom stanju naziva…

1 2 3 4 5 26