Browsing: Reči na slovo P

Reči na slovo P
0

Preludijum

Šta je preludijum? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Uvod u neko muzičko delo naziva se…

Reči na slovo P
0

Pasivizacija

Šta je pasivizacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Povlačenje od aktivnog, javnog delovanja, odnosno mirenje…

Reči na slovo P
0

Paralogizam

Paralogizam, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Nenameran, nesvesan pogrešni zaključak naziva…

Reči na slovo P
0

Pejdžer

Šta je pejdžer? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Pejdžer je bežični telekomunikacioni uređaj koji prima…

Reči na slovo P
0

Prdavac

Prdavac, šta je to zapravo? Da li ste upouznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Prdavac…

Reči na slovo P
0

Punktiranje

Šta je punktiranje? Koje značenje ima navedeni pojam? Punktiranje je medicinski pojam koji se koristi…

Reči na slovo P
0

Proskomidija

Proskomidija, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Proskomidija predstavlja prvi deo Svete…

Reči na slovo P
0

Parafin

Parafin, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Mineralno ulje dobijeno preradom nafte…

Reči na slovo P
0

Panegirik

Panegirik, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje i upotrebu navedenog pojma. Javni govor u…

Reči na slovo P
1

Pastuv

Šta je pastuv? Koje značenje ima ova reč? Pastuv je naziv za rasnog konja. Sam…

1 2 3 4 26