Punktiranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je punktiranje? Koje značenje ima navedeni pojam?

Punktiranje je medicinski pojam koji se koristi da označi ubod iglom u organ ili šupljinu tela.

Ako niste upućeni u terminologiju koja se koristi u medicini verujem da ne znate značenje pojma punktiranje. Naime, reč je o pojmu koji se nešto ređe upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji, a uglavnom se koristi u medicine i srodnim naučnim disciplinama.

Sam termin punktiranje potiće iz latinskog jezika, preciznije od reči punctio, što znači ubod. Punktiranje predstavlja ubod iglom u organ ili šupljinu tela kako bi se ispitao sadržaj i sprovelo dalje lečenje.

Uglavnom se punktiranje sprovodi kako bi se izvadio likvor, odnosno uzorak iz otoka. Punktiranje se može izvesti iglom ili posebnim instrumentima.

Punktiranje se izvodi tako što se ubada u fiziološki telesni prostor (krvna žila, prostor cerebrospinalnog likvora…), u novonastalu patološku šupljinu, organ ili tumor. U zavisnosti mesta na telu i stanja obolelog, punktiranje se može izvesti sa lokalnom anestezijom ili bez nje.

Bitno je istaći da iako punktiranje nije štetno za zdravlje, postoji minimalni rizik od pojave infekcije.

Share.