Post-restant

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je post-restant? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Posebna vrsta pošiljke koju primalac može podići u odredišnoj pošti u roku od 30 dana od dana prispeća naziva se post-restant.

Osobe koje šalju i primaju pošiljke dobro su upoznate sa značenjem pojma post-restant koji predstavlja posebnu vrstu pošiljke. Naime, reč je o pošiljci koju primalac može lično podići u odredišnoj pošti u roku od 30 dana od dana prispeća.

Kao što većina zna, pošiljke poslate poštom se uglavnom uručuju pošiljaocu na kućnu adresu, odnosno adresu prebivališta. Za razliku od njih pošiljke koje u adresi primaoca imaju oznaku “post-restant”, se ne nose primaocu, već se čuvaju u određenoj pošti.

Bitno je istaći da na pošiljci mora biti naznačena odredišna pošta, odnosno tačan naziv i lokacija pošte u kojoj će se pošiljka čuvati. Primalac u roku od 30 dana od dana prispeća pošiljke  može doći i podići je i to na određenim šalterima.

Sam termin post-restant potekao je od francuske reči poste restante, što znači ostaje na pošti. Ovaj vid usluge javio se u većini pošta savremenih država kako bi stranke koje nemaju adresu ili iz nekog razloga nisu u mogućnosti da na adresi prebivališta prime pošiljku.

Treba napomenuti da se hitne pošiljke, kao i sudska dokumentacija i pisma rađenja po upravnom i prekršajnom postupku ne mogu slati kao post-restant.

Share.