Opeka

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to opeka?

Opeka predstavlja zidni građevinski materijal koji se dobija oblikovanjem, sušenjem i pečenjem gline, peska i vode.

Da li znate značenje reči opeka? Kada bi smo pitali ljude da li znaju značenje pojma opeka veliki broj sigurno ne bi znao, dok za reč cigla nema ko nije čuo. Mali broj ljudi zna da je opeka isto što i cigla.

Opeka

Opeka predstavlja nezaobilazni građevinski materijal bilo da je u pitanju građenje obične šupe ili velikog solitera. Opeka se dobija tako što se glina najpre oblikuje, a zatim suši i peče.

Najčešće se koristi obična zidna opeka čije dimenzije iznose 25 ×12 × 6,5 cm. Ranije cigle su bile prilično jednostavne pravouganog oblika, veoma praktične i lake za korišćenje.

Danas sa napretkom tehnologije i razvojem građevine pojavile su se različite vrste cigle. Pa tako ona može biti i šuplja, različitih oblika, teška ili lagana, a u skorije vreme radi dekoracije moguće su i šare po njoj.

Opeka predstavlja najmasovniji proizvod kada je u pitanju keramička industrija. Ranije su sve opeke ručno oblikovanje, dok danas njihova proizvodnja se vrši mašinskim putem.

Share.