Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo H
0

Šta znači heroizam? Heroizam znači da određena osoba poseduje veliku duševnu i telesnu nadmoć. Verujem…

Reči na slovo H
0

Šta je hipermangan Kalijum permanganate naziva se hipermangan. Etimologija kaže da je izraz hipermangan potiče…

Reči na slovo C
0

Šta je celibat Bezbračan život naziva se celibat. Prema etimologiji izraz celibat vodi poreklo od…

Reči na slovo H
0

Šta znači HASAP Sisitem za bezbednost hrane naziva se hasap. Ni najmanje ne čudi što…

Reči na slovo H
0

Šta znači reč heterogen Za raznovrstan sastav nečega kaže se da je heterogen. Verovatno vam…

Reči na slovo F
0

Značenje reči frakcija Deo neke celine naziva se frakcija. Većina frakciju povezuje sa političkom strankom,…

Reči na slovo H
0

Šta znači heruistika Nauka o heruističkim metodama naziva se heruistika. Izraz heruistika potiče od grčke reči…

Reči na slovo Dž
0

Šta znači reč džambas Poznavalac konja naziva se džambas. Ukoliko volite konje, gledali ste trke…

1 13 14 15 16 17