Fluktuacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Fluktuacija

Šta je to fluktuacija?

Kolebanje, menjanje odnosno nestabilnost naziva se fluktuacija.

Reč fluktuacija dobro je poznata medicinskim radnicima i svima koji su izučanvali ekonomiju kao nauku. U slučaju da ste se susreli sa ovim pojmom, a ne znate njegovo značenje sledi detaljno objašnjenje.

Reč fluktuacija nastala je od latinske reči fluctuatio u značenju nestabilnost, kolebanje. Shodno tome pojam fluktuacija možemo koristiti u svakodnevnom govoru i to u značenju talasanje, lelujanje, gibanje i slično. Primer za to bio bi lelujanje talasa ili kretanje vode u nekoj posudi (talasanje vode na dodir i slično).

Fluktuacija je čest pojam u ekonomiji i koristi se da označi menjaje cena tj. njihovo kolebanje (fluktuacija cena). Sa druge strane fluktuacija radne snage predstavlja efektivno obnavljanje kadrova u preduzeću prema datim okolnostima novih zaposlenja i prestankom postojećih radnih odnosa. Prema tome fluktuacija zaposlenih podrazumeva svako napuštanje radne organizacije od strane zaposlenih, a koje je praćeno uvođenjem novih zaposlenih na upražnjeno radno mesto. Znači fluktuacija se izražava kroz svaki raskid radnog odnosa, zatim premeštanje radnika sa jednog na drugo radno mesto unutar istog preduzaća, odlazak radnika zbog ostvarivanja prava na penziju, smrt radnika, usavršavanje ili studiranje ili zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona. Bitno je istaći da u ovom slučaju fluktuacija je izuzetno negativna pojava jer radnik svojim odlaskom iz preduzeća odnosi i iskustvo, a svakog novog radnika potrebno je obučiti tj. upoznati sa poslom i okruženjem.

U medicini izraz fluktuacija tečnosti koristi se za pomeranje tj. talasanje tečnosti u usnoj duplji ili u otoku pri dodirivanju.

Share.