Fraktura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Fraktura

Šta je fraktura

Svaki prelom kosti naziva se fraktura.

U medicini se za frakturu kaže da je u obliku zelene grane jer prelom kosti ide koso u odnosu na njenu osovinu. Termin fraktura je ustvari sinonim za slomeljenu kost.

Naravno i ovde postoje podele, pa imamo dve osnovne vrste fraktura: jednostavnu i komplikovanu frakturu. Jednostavna fraktura, poznatija kao zatvoreni prelom u medicini se definiše kao prelom kod kojeg ne postoji veza između površine kože i slomljene kosti. Dok je komplikovana fraktura ili otvoreni prelom takav da postoji rana na površini kože na samom mestu preloma.

Ove dve vrste preloma treba dobro razlikovati, premda su mnogo veće mogućnosti infekcije kod komplikovane frakture nego kod jednostavne, te praćene i mnogo težim zarastanjem.

Naravno to nisu jedine podele kod frakture. Postoje i specifične podele kao što su: poprečna fraktura(prelom se proteže širinom kosti), spiralna fraktura (spiralni prelom), ukošen prelom (prelomna linija razdvaja kost pod uglom), zatim nepotpun prelom (fraktura u vidu zelene grane), odnosno prelom koji ne ide celom debljinom kosti, već kao napukla kost i kominutivni prelom (izlomljena kost na više delova). Sikovito svi ovi opisi i podele izgledaju jezivo, posebno na rendgenskom snimku preko kojeg se najbolje utvrđuje koja je vrsta frakture u pitanju. Mada većina stručnjaka može na prvi pogled ustanoviti da se radi o prelomu i bez rendgenskog pregleda.

Share.

Leave A Reply