Heroizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

heroizam

Šta znači heroizam?

Heroizam znači da određena osoba poseduje veliku duševnu i telesnu nadmoć.

Verujem da ste svi dobro upoznati sa pojmom heroj i njegovim značenjem. Heroj je naziv za čoveka koji se istakao hrabrošću, duhovnom nadmoći i sposobnošću. Potiče od grčke reči heros u značenju junak, polubog;

Heroizam predstavlja pojam izveden iz ove reči i koristi se veliko junaštvo, vitezštvo, odnosno veliku duševnu i telesnu nadmoć. U mnogim kulturama smatra se da je pravi heroizam onda kada određena osoba uradi plemenito i hrabro delo, ali sama ne traži priznanje za učinjeno delo.

Heroizam ne znači da osoba mora staviti glavu u vatru kako bi nekoga spasila već to može biti osoba koja poznaje svoje snage i slabosti i uvek je jedan korak ispred drugih. Prema tome ta osoba ne mora ni znati da je pokazala znake heroizma jer to za njega nije ni bitno. Njemu je važno da je očuvao život i dela za koja se bori.

Share.