Browsing: Reči od F do Š

Reči na slovo Č
0

Čador

Čador je reč persijskog porekla i u bukvalnom smislu znači šator. Ipak kada kažete –…

Reči na slovo F
0

Fascinantno

Fascinantno je reč latinskog porekla I označava nešto što je očaravajuće. Pojam se koristi u…

Reči na slovo F
0

Fragmentacija

Reč fragmentacija znači komadanje, rasparčavanje, raskomadavanje. Izraz se uglavnom koristi u računarstvu. Kod velikih datoteka,…

Reči na slovo H
0

Hiperemija

Šta znači reč hiperemija? Hiperemija je reč koja se koristi u medicini. Grčkog je porekla…

Reči na slovo F
0

Fikcija

Šta znači reč fikcija? Često u svakodnevnom životu čujemo reč – fikcija. Znate li šta…

1 15 16 17