Feudalizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Feudalizam

Šta je feudalizam

Zemljovlasnički sistem društvenog uređenja naziva se feudalizam.

Sam izraz feudalizam potiče od latinske reči feudum koje u srednjovekovnom društvu označava imanje koje su davali u naslednu svojinu i na uživanje. Tako su na primer vladari davali vitezovima imanje, uz obavezu vernosti i pomaganja u ratu.

Feudalizam se može prevesti kao vlastelinstvo ili vlast plemića. Pod ovim pojmom najčešće se podrazumeva oblik uređenja u kome su seljaci vezani za zemlju koja nije njihova nego pripada plemstvu.

Socijologija feudalizam određuje kao glavni oblik društvenog odnosa koji je poštovan u srednjem veku. Glavni subjekti feudalizma su bili feudalci, tj. zemljoposednici (naslednici robovlasnika ), zatim zakupci i feudi (zemlja koju su seljaci zakupljivali od feudalaca).

Ni malo jednostavan sistem uređenja društva, koje je bilo podeljeno na dve klase: feudalce (plemiće) i kmetove (seljake).

Premda je zemlja u feudalizmu osnovna vrednost, prema veličini zemlje se merio društveni uticaj njegovog vlasnika. Tako su zemljovlasnici sa jedne strane svojim bogatsvom tabali put ka uticajnim krugovima društva i vlastodršcima, deleći im zemlju, a sa druge strane maksimalno iskorišćavali kmetove koji su morali i da plaćaju deo uroda.

Ovakvo uređenje i nalikuje robovlasničkom sistemu društvenih odnosa niste, pa ne čudi što je feudalizam i nastao na ruševinama robovlašništa.

Period od 8. do 11. veka naziva se razdoblje klasičnog feudalizma. Već krajem 11. veka feudalizacija je uglavnom bila završena u velikom delu Evrope. Dok je konačno ukinuta tek 1848. god.

Share.