Hipermangan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hipermangan

Šta je hipermangan

Kalijum permanganate naziva se hipermangan.

Etimologija kaže da je izraz hipermangan potiče od latinske reči kalium hypermanganicum i predstavlja tamnoljubičaste kristale oporog ukusa, koji rastvoreni u hladnoj vodi (dobijaju takozvanu pink boju) služe kao dezinfekciono sredstvo za ispiranje rana, čireva, protiv znojenja nogu i dr. 

U svetu hemije pravilno se kaže kalijum permanganat čiji je tradicioni naziv hipermangan i jedan je od najjačih oksidacionih agenasa. Dobija se industrijskom preradom minerala piroluzita (MnO2) uz pomoć elementarnog hlora. Pri dodiru hipermangan ostavlja na prstima smeđe mrlje.

U apotekama se hipermangan može naći u kutijicama po 5 grama. Pre upotrebe prvo se konsultujte sa farmaceutom i proverite kako se rastvara ovo jedinjenje s obzirom da je taj proces veoma spor zbog kristalčića koji se teško rastvaraju. Bitno je napomenuti da rastvor ne sme biti jači od 1% jer kalijum permanganat, odnosno hipermangan puno oksidira i može da ozledi kožu.

S obzirom da hipermangan deluje samo površinski premda zbog proteina koji ga redukuju ne stiže da prodre u dubinu kože, on se i primenjuje samo kao dezinfeksiono sredstvo. Iako je slabiji od vodonik peroksida hipermangan opet duže deluje. Jedine estetski neprikladne posledice koje može da izazove, tačnije nuspojava jesu fleke koje ostavlja na koži i koje se teško peru, pa se vremenom same povuku.

Share.