Estetizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam estetizam?

Estetizam je stanovište koje podrazumeva jednostrano shvatanje života, isključivo po estetskim kriterijumima. Potiče još iz vremena antike.

Značenje estetizma odnosi se na estetsko poimanje života, ali i na poseban filozofsko-idealistički pravac prema kome osoba kompletan život shvata jednoobrazno i u obzir uzima samo estetsko gledište.

Reč estetizam potiče iz grčkog jezika i od reči αισθητική, što u prevodu znači “ onaj koji je osetljiv i koji ume da opaža i primećuje”.

Nemački filozof Aleksandar Baumgarten, racionalista, prvi je pojam estetika označio kao osećajnu percepciju. Ova definicija odnosi se suprotnost estetizma sa naukom intelekta.

Estetika se kao filozofski pravac razvila u 18. veku. To je studija lepog za koju detaljna definicija ne postoji pošto je jasno das u pojmovi kojima pravac operiše – relativni, subjektivni, neuniverzalni. U estetizmu se barata sa pojmovima: lepota, ružno, uzvišeno, elegantno, ukus, kritika, umetnost…

Bez obzira na što su nemački racionalisti prvi pokušali da definišu ovaj pravac, dalji put trasirao mu je britanski empirizam. Smatrali su da je potrebno postaviti ozbiljne principe sudova, kako bi estetika bila ozbiljna disciplina filozofije, načemu su posebno radili Dejvid Hjum i njegovi sledbenici.

Share.