Eksplikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je eksplikacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Objašnjenje dato u detaljima sa svim potrebnim podacima naziva se eksplikacija.

Pojam eksplikacija predstavlja reč koja se ne koristi u svakodnevnoj komunikaciji, ali je prisutna u brojnim naučnim disciplinama zbog čega nije na odmet da znate njeno značenje.

Etimologija nas upućuje da je sam termin eksplikacija potekao od latinske reči explicare, što znači objašnjavati, razjašnjavati, tumačiti. Reč je o terminu koji se upotrebljava da označi objašnjenje dato u detaljima sa svim potrebnim podacima.

Ako kažemo  da nam je potrebno ekspliciranje nečega, to znači da je nama zapravo potrebno razjašnjenje, tumačenje, odnosno razjašnjavanje toga.

U lingvistici i filologiji se ovaj pojam koristi da označi vid složenog sintaksičnog odnosa.

Interesantno je da u antropologiji ova reč ima nešto drugačije značenje. Naime, tamo eksplikacija označava način sahranjivanja pri kojem se pokojnikovo telo prepušta delovanju prirodnih elemenata.

Share.