Ektopija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ektopija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Promena položaja jednog organa kada taj organ leži van duplje koja je za njega određena, naziva se ektopija.

Pojam ektopija je uglavnom prisutan u medicini i srodnim naučnim disciplinama, dok su šanse da čujete ovu reč u svakodnevnoj komunikaciji veoma male. Ipak u slučaju da ste čuli za ovaj pojam i zanima Vas njegovo značenje, sledi objašnjenje.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam ektopija potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči ek- topos, što znači mesto. Ektopija se koristi da označi promenu položaja jednog organa, kada taj organ leži van duplje koja je za njega određena.

I dok se pojam išćašenje obično koristi da označi iščašenje zgloba u kojem dolazi do poremećaja anatomskog odnosa kostiju zgloba, pri kom zglobna glava izlazi iz zglobne čašice, termin ektopija se uglavnom upotrebljava za promenu grlića materice. Reč je o promeni koja dovodi do toga da cervikalni kanal izlazi i prekriva vaginalni deo grlića.

Jednostavnije rečeno, dolazi do zamene sluzokože grlića sa sluzokožom kanala grlića, koja se na pregledu vidi kao crvena mrlja.

Share.