Ekavica

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ekavica? Šta znači kada kažemo da određena osoba ima ekavski izgovor?

Ekavica ili ekavski izgovor predstavlja jedan od tri izgovora srpskog jezika i jedan od dva koja su prihvaćena u književnom jeziku.

Verujem da su sa značenjem pojma ekavica upoznati čak i oni koji su bežali sa časova srpskog jezika, ali svi oni koji hoće malo da obnove gradivo došli su na pravo mesto.

Ekavica prestavlja dominantan izgovor u srpskom jeziku, a interesanto je da u vreme Vuka Karadžića ne samo da je ekavica bila slabo zastupljenja, već je njegova reforma išla u drugom smeru.

Ekavica ili ekavski izgovor predstavlja književno prihvaćen izgovor zajedno sa ijekavicom, dok je ikavski izgovor književno nepravilan za upotrebu.

U sprskom jeziku su potpuno ravnopravni i ekavski i ijekavski govor, ali nije dopušteno njihovo mešanja u tekstu i govoru. Jedini izuzetak jesu određena dramska dela gde je dozvoljeno mešanje kao sredstvo karakterizacije likova.

U ekavici se stari glas jat zamenjuje sa samoglasnikom e. Pored sprskog jezika, ova zamena se praktikuje još u slovenačkom i makedonskom jeziku.

Share.