Erudicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je erudicija? Šta znači kada kažemo odlikuje erudicijom?

Erudicija predstavlja načitanost, učenost, visoka obrazovanst.

Pojam erudicija se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje ovog pojma i kada se on upotrebljava, pročitajte tekst koji sledi.

Etimologija nas uči da je sam termin erudicija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči erudition, što znači učenost, široko znanje, načitanost. Ovaj pojam na našim prostorima koristi se u značenju visoke obrazovanosti, opsežnog znanja i duboke učenosti.

Ako kažemo da se neka osoba odlikuje erudicijo, to znači da je reč o osobi koja ima široko obrazovanje. Obično je reč o znanju iz neke oblasti, najčešće su u pitanju filozofija i istorija.

Drugim rečima, osoba koja se smatra eruditom mora dobro poznavati činjenice, čime ponišava površnost znanja. Treba napraviti paralelu između osobe koja poseduje znanje i erudite.

Neko ko se odlikuje erudicijom obično poseduje visoko obrazovanje, sklon je kritičkom razmišljanju, pročitaoje dosta knjiga, te je sposoban da sa više različitih stanovništva da informacije o istoj stvari ili situaciji.

Share.