Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo E
0

Ekstrakt

Ša je ekstrakt? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Srž, jezgro nečega,…

Reči na slovo E
0

Evaluacija

Šta je evaluacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Procenjivanje neke vrednosti ili pojave po nekom…

Reči na slovo E
0

Estetika

Estetika, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje navedenog pojma? Estetika je nauka o…

Reči na slovo E
0

Escajg

Šta je escajg? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Kompletan pribor za…

Reči na slovo K
0

Kolaboracija

 Šta je kolaboracija? Šta znači kolaboracija, a šta kolaborirati? Saradnja pojednica ili grupe ljudi radi…

Reči na slovo E
0

Ektopija

Šta je ektopija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Promena položaja jednog organa kada taj organ…

Reči na slovo K
0

Koncizan

Šta znači biti koncizan? Saznajte tačno značenje ovog pojma. Koncizan je pridev koji se koristi…

Reči na slovo I
0

Indoktrinirati

Šta znači indoktrinirati? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Indoktrinirati znači nasilno usaditi ideju, stav, kognitivnu…

Reči na slovo K
0

Komanditor

 Komanditor, šta je to zapravo? Šta znači komanditor, a koje značenje ima pojam komanditno društvo?…

1 2 3 4 5 57