Estetika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Estetika, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje navedenog pojma?

Estetika je nauka o lepom, posebno o umetnosti kao najizrazitijem i najpotpunijem izražaju svega što je lepo.

Iako ne predstavlja reč koja se redovno koristi u svakodnevnoj komunikaciji, pojam estetika dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u medijima. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Etimologija nas upućuje da je sam termin estetika potekao od grčke reči αισθητική u doslovnom značenju onaj koji primećuje. Imanuel Kant je estetiku definisao kao nauku koja posmatra uslove osećajne percepcije.

Najjednostavnije rečeno, estetika je nauka o lepom. Ona proučava umetnost kao najizrazitiji i najpotpuniji izražaj svega što je lepo.

U filozofiji, estetika se definiše kao poseban oblik ljudskog stvaralaštva. Predstavlja posebnu granu filozofije i ispituje sve što je lepo i vredno u umetnosti, kao i suštinu nekog umetničkog dela. Estetika zajedno sa etikom čini posebnu oblast koja se naziva teorija vrednosti ili aksiologija.

Poznato je da je koncept lepote glavna tema ne samo antičke, već i srednjevekovne filozofije o umetnosti. Problem nastaje, što različiti ljudi različito doživljavaju lepotu, odnosno ono što je za jednu osobu lepo, za drugu možda neće biti.

Iako su odvuek postojali određeni standardi o lepoti, empiristi su odbacili te standarde tvrdeći da svi mi možemo uživati u istim objektima prirode i delima umetnosti.

Share.