Evaluacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je evaluacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Procenjivanje neke vrednosti ili pojave po nekom utvrđenom kriterijumu ili standardnu naziva se evaluacija.

Na našim prostorima pojam evaluacija se nešto ređe upotrebljava, jer u većini slučajeva koristimo sinonime ove reči, kao što su procena, ocenjivanje, vrednovanje, te se nemojte čuditi ako do sada niste bili u prilici da čujeta za ovu reč i ne znate šta znači.

Etimološki posmatrano pojam evaluacija potekao je iz francuskog jezika, preciznije od reči evaluation u značenju određivanje vrednosti (obično vrednosti novca). Evaluacija se definiše kao procenjivanje neke vrednosti ili pojave po nekom utvrđenom kriterijumu ili standardu.

Reč je o opisu, analizi, vrednovanju i oceni projekta, procesa, organizacionih jedinica, ljudi itd. Evaluacija se obično sprovodi kada je potrebno oceniti i analizirati aktivnosti nekih pojedinaca, grupa ili institucija. Ona nam omogućava da vidimo njihove rezultate i daje nam uvid u to ko je aktivnost obavljao na najproduktivniji način.

Bitno je istaći da evaluacija ne predstavlja samo završnu analizu nekog projekta, već ona može obuhvatati i procenu projekta u svim fazama planiranja i sprovođenja aktivnosti.

Cilj sprovođenja evaluacije jeste dobijanje informacija koje će biti od velike pomoći za donošenje budućih odluka.

Svi mi svakodnevno koristimo neku vrstu evaluacije. Primer za to bila bi kupovina namirnica, gde mi biramo po nekim kriterijumima od kog proizvođača ćemo uzeti koju namirnicu, a ona bude odgovarajućeg kvaliteta i cene.

Share.