Evangelisti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su evangelisti? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Evangelisti je pojam koji je prvobitno korišen za one koji su bili naklonjenji protestantskoj engleskoj crkvi, dok se danas ovaj termin koristi da označi osobe koje žele da nametnu drugima hrišćansku veru kroz javno propovedanje.

Da li ste do sada bili u prilici da se sretnete sa pojmom evangelisti? A da li znate koje je pravo značenje ovog termina?

Odmah na početku, bitno je istaći da je ovaj pojam imao različita značenja tokom vekova. U doba reformacije evangelisti su bile osobe koje su prihvatale augzburško propovedanje vere, dok u 18-om veku sa ovim terminom se označavaju svi oni koji su bili naklonjeni protestantskoj engleskoj crkvi. Oni su naglašavali značaj koje ima Sveto pismo, kao i potrebu za očuvanjem vere.

U Americi se pojam evangelisti odnosio na pripadnike onih crkvi koje su zastupale ideje preporoda. Oni su trebali da pomognu da Amerika postane prava hrišćanska zemlja.

Ipak, različite crkve su različito definisale evangeliste i drugačije reagovale na njihov pokret, što je uslovilo da se on vremenom rascepi na liberale, konzervativce i pokret društvenog jevanđelja, a tokom 20-og veka javlja se nov evangelistički pokret koji je postao otvoren prema svetu i crkvenom predanju.

Bitno je istaći da evangelisti postoje i dan danas svuda u svetu, a njihovo uporište se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni propovedaju hrišćansku veru uz pomoć Svetog pisma.

Zalažu se samo za moralne akte, te su poznati po protivljenju abortusu, ubistvima, konzumaciji opijata i alkohola. Takođe, izraziti su protivnici gej brakova.

Sam termin evangelisti potče od termina jevanđelje (evanđelje) koji doslovno znači dobre vesti. Dakle, evangelisti su oni koji donose dobre vesti, tj oni koji šire i jačaju veru u Boga i podižu moral ostalom narodu.

Share.