Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo Z
0

Šta znači zanovetati? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Žaliti se na nekoga ili iznova iznostiti…

Reči na slovo Z
0

 Zanemariti, šta je to zapravo? Koje značenje ima navedeni pojam? Prestati voditi brigu o nečemu,…

Reči na slovo Ž
0

Šta je žandar? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam žandar?  Žandar je naziv…

Reči na slovo Ž
0

Žetva, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Proces…

Reči na slovo Ž
0

Šta je žagor? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Žagor je pojam…

Reči na slovo E
0

Šta su evangelisti? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Evangelisti je pojam koji je prvobitno korišen…

Reči na slovo E
0

Šta je ekskurzija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Kraće grupno putovanje sa ciljem upoznavanja zabavne,…

Reči na slovo E
0

Ekvidistanca, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Vertikalno…

1 2 3 4 57