Browsing: Reči na slovo D

Reči na slovo D
1

Dedukcija

Šta je to dedukcija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Dedukcija je pojam koji se koristi…

Reči na slovo D
0

Disident

Disident, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa značnjem navedenog pojma? Pojam disident…

Reči na slovo D
1

Deklarisan

Deklasiran, šta je to zapravo? Šta znači biti deklasiran? Biti deklasiran znači biti isključen iz…

Reči na slovo D
0

Derivati

Šta su derivati? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Derivati su jedinjenja…

Reči na slovo D
0

Difuzno

Šta znači difuzno? Da li znate tačno značenje i upotrebu navedenog pojma? Difuzno je pojam…

Reči na slovo D
0

Dekapitacija

Šta je dekapitacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Postupak kojim se živom stvorenju odrubljuje glava…

Reči na slovo D
0

Diftong

Šta je diftong? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma? Diftong predstavlja dva…

Reči na slovo D
0

Digresija

Šta je zapravo digresija? Koje je tačno značenje navedenog pojma? Privremeno odstupanje od osnovne misli,…

1 2 3 4 5 18