Difuzno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači difuzno? Da li znate tačno značenje i upotrebu navedenog pojma?

Difuzno je pojam koji se koristi da označi nešto što je rasuto, raspršeno, razgranato u svim pravcima.

Sigurno ste se mnogo puta našli u situaciji da koristite neku riječ, a da uopšte nemate pravilnu percepciju o značenju te reči. Za mene ta reč je bila upravo pridev difuzno.

Prateći etimologiju dolazimo do podatka da je sam termin difuzno potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči diffusus, što znači rasuto. Difuzno je pridev koji se koristi da označi nešto što je rasuto, raspršeno, odnosno razgranato u svim pravcima.

Primera radi, difuzna svetla su ona čija je svetlost rasuta u svim pravcima, tj. ona reflektuju svetlost.

U prenesenom značenju, ovaj pojam koristi se da označi nešto što je opširno, razvučeno, predugačko.

Share.