Diftong

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je diftong? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Diftong predstavlja dva samoglasnika koja su spojena u jedan slog (npr. ao, ui, ou, eu).

Ako znate šta znači pojam diftong, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega određeni broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Etimologija nas uči da je sam termin diftong potekao iz grčkog jezika, od reči diphthongus (δίφϑογγος), što znači dvoglasan. Difton je pojam koji se koristi da označi dvoglasn, tj. dva samoglasnika izgovorena u jedan mah, odnosno spojena u jedan slog.

Reč je o slogovima ao, ui, ou, eu, ei, oi, ae itd. Ovi samoglasnici se izgovoraju izjedna, a treba istaći da je uvek jedan pravi samoglasnik, odnosno čist glas, a drugi polusamoglasnik, tj. glas sa elementima šuma.

U zavisnosti od kvaliteta samog samoglasičkog glasa, zavisiće da li su u pitanju dugi ili kratki diftonzi. Difotonzi se mogu podeliti i na silazne i ulazne. Silazni počinju jakim samoglasnikom (ei), a uzlazni slabim (ie).

Share.